Ogłoszenia o wniesieniu protestu przez oferenta: Novum – Zdrowie Centrum Rehabilitacji Marcisz-Prokopczyk Spółka jawna

08.05.2017

Ogłoszenia o wniesieniu protestu (kod postępowania 08-17-000020/REH/05/1/05.1300.207.02/01  dot. oferenta: Novum – Zdrowie Centrum Rehabilitacji  Marcisz-Prokopczyk Spółka jawna