Pytania i odpowiedzi

23.11.2018

1. Na fakturach zakupowych potrafią się znajdować poniższe pozycje. Jak je kwalifikować?

  1. „NAZWA PROGRAMU” – ASYSTA TECHNICZNA I SUBSKRYPCJA NA AKTUALIZACJĘ
  2. „NAZWA PROGRAMU” – LICENCJA NA STANOWISKO
  3. „NAZWA PROGRAMU” – LICENCJA NA STANOWISKO – ASYSTA TECHNICZNA I SUBSKRYPCJA NA AKTUALIZACJĘ

 

W odpowiedzi na powyższe pytanie  informuję, co następuje:

  1. Nie kwalifikuje się do dofinansowania
  2. Kwalifikuje się do dofinansowania
  3. Kwalifikuje się do dofinansowania

 

2. Czy urządzenia sieciowe kwalifikują się do dofinansowania?

Odp.: Same urządzenia sieciowe kwalifikują się do dofinansowania. Osprzęt typu kable, gniazdka, patchcordy itp.  – nie.