Decyzja nr 1 /2019/ II/KO

20.05.2019

Decyzja wydana w związku z wniesieniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji nr 1/2019/KO 04250200201696 oddalającej odwołanie Wnioskującego od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nr 08-19-000022/PSY/04.2702.020.02/01 w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej złożonym przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska OTMĘT S.C. Izolda Świstuń,  Tomasz Świstuń ,  ul. Jagiellońska 29, 47-303.