Rozstrzygnięcie postępowania w rodzaju: rehabilitacja lecznicza

07.02.2020

KOMISJA KONKURSOWA PRZEDKŁADA PONIŻSZĄ INFORMACJĘ CELEM UMIESZCZENIA JEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ OPOLSKIEGO OW NFZ.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu uprzejmie informuje, że w dniu 7 lutego 2020 r. zostało rozstrzygnięte niżej wymienione postępowanie w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, ogłoszone celem zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.03.2020 r. do 30.06.2022 r.:

Kod postępowania:08-20-000019/REH/05/1/05.1310.208.02/01

Przypominamy, że w Publicznym Portalu o postępowaniach dostępnym na stronie internetowej OOW NFZ w zakładce Kontraktowanie 2020 zawarte są wyniki przedmiotowego rozstrzygnięcia.