Komunikat w sprawie przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania 08-21-000022/LSZ/03/1/03.4570.030.02/01

30.04.2021

Działając na podstawie § 3 ust 2 pkt 11 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1858) a także z zapisem zawartym w Ogłoszeniu
o Konkursie Ofert, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, przesuwa na dzień 13 maja 2021 roku termin rozstrzygnięcia postępowania nr 08-21-000022/LSZ/03/1/03.4570.030.02/01 – NEUROCHIRURGIA – HOSPITALIZACJA.