Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

15.02.2023

W dniu 15 lutego 2023 r.  zostały ogłoszone postępowania w trybie w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach:

  • OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY – na terenie powiatu głubczyckiego, cena oczekiwana: 12,88 zł;
  • CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO – II POZIOM REFERENCYJNY – na terenie powiatu brzeskiego, namysłowskiego, cena oczekiwana: 14,08 zł;
  • ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH – na terenie powiatu nyskiego, cena oczekiwana: 11,93 zł;
  • ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU – na terenie powiatu: strzeleckiego, oleskiego, cena oczekiwana: 12,81 zł

Harmonogram postępowania w trybie konkursu ofert:

  • Ogłoszenie postępowania:  15 lutego 2023 r.
  • Składanie ofert: do 1 marca 2023 r. godz. 16:00
  • Otwarcie ofert: 6 marca 2023 r. godz. 9:00
  • Rozstrzygnięcie postępowania: 12 kwietnia 2023 r. godz. 16:00
  • Okres obowiązywania umowy: 01.05.2023 – 31.12.2027

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(w informatorze proszę wybrać datę: 2023 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień).

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia  (https://www.nfz-opole.pl/dla-swiadczeniodawcy/portal-swiadczeniodawcy/)

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. 77 40 20 168