21 lutego 2023 r. – Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

21.02.2023

W dniu 21 lutego 2023 r.  zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie:

 

świadczenia w zakresie diabetologii wraz z zakresami skojarzonymi:

 • świadczenia w zakresie diabetologii-świadczenia pierwszorazowe,
 • świadczenia w zakresie diabetologii-AOP

na terenie powiatu brzeskiego

cena oczekiwana: 1,61 zł

świadczenia w zakresie otolaryngologii wraz z zakresami skojarzonymi:

 • świadczenia zabiegowe w otolaryngologii -zakres skojarzony z 02.1610.001.02,
 • świadczenia w zakresie otolaryngologii-diagnostyka onkologiczna          

na terenie powiatu brzeskiego

cena oczekiwana: 1,56 zł

świadczenia w zakresie okulistyki wraz z zakresami skojarzonymi:

 • świadczenia zabiegowe w okulistyce -zakres skojarzony z 02.1600.001.02,
 • świadczenia w zakresie okulistyki – ze wskazań nagłych,
 • świadczenia w zakresie okulistyki-diagnostyka onkologiczna

na terenie powiatu brzeskiego

cena oczekiwana 1,56 zł

świadczenia w zakresie neurologii wraz z zakresami skojarzonymi:

 • świadczenia w zakresie neurologii-diagnostyka onkologiczna,
 • świadczenia w zakresie neurologii-świadczenia pierwszorazowe

na terenie powiatu brzeskiego

cena oczekiwana 1,63 zł

świadczenia w zakresie reumatologii wraz z zakresami skojarzonymi:

 • świadczenia w zakresie reumatologii-świadczenia pierwszorazowe

na terenie powiatu: głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego

cena oczekiwana: 1,63 zł

świadczenia w zakresie diabetologii wraz z zakresami skojarzonymi:

 • świadczenia w zakresie diabetologii-świadczenia pierwszorazowe,
 • świadczenia w zakresie diabetologii-AOP

na terenie powiatu kluczborskiego

cena oczekiwana: 1,61 zł

świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii wraz z zakresami skojarzonymi:

 • pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego -zakres skojarzony z 02.1450.001.02,
 • świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii-zakres skojarzony z 02.1450.001.02,
 • świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii-diagnostyka onkologiczna,
 • świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – AOP

na terenie gmin: chrząstowice, dobrzeń wielki, łubniany, murów, ozimek, ozimek, popielów, turawa

cena oczekiwana 1,59 zł

świadczenia w zakresie geriatrii wraz z zakresami skojarzonymi:

 • świadczenia w zakresie geriatrii-świadczenia pierwszorazowe

na terenie województwa opolskiego

cena oczekiwana 1,54 zł

świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc wraz z zakresami skojarzonymi:

 • świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc-diagnostyka onkologiczna,
 • świadczenia w zakresie leczenia gruźlicy i chorób płuc-świadczenia pierwszorazowe

na terenie powiatu m. Opole

cena oczekiwana 1,62 zł

świadczenia w zakresie urologii wraz z zakresami skojarzonymi:

 • świadczenia zabiegowe w urologii -zakres skojarzony z 02.1640.001.02,
 • świadczenia w zakresie urologii-diagnostyka onkologiczna

na terenie powiatu m. Opole

cena oczekiwana 1,62 zł

świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii wraz z zakresami skojarzonymi:

 • pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego -zakres skojarzony z 02.1450.001.02,
 • świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii-zakres skojarzony z 02.1450.001.02,
 • świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii-diagnostyka onkologiczna,
 • świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii-AOP

na terenie gmin wołczyn

cena oczekiwana 1,59 zł

świadczenia w zakresie otolaryngologii wraz z zakresami skojarzonymi:

 • świadczenia zabiegowe w otolaryngologii -zakres skojarzony z 02.1610.001.02,
 • świadczenia w zakresie otolaryngologii-diagnostyka onkologiczna          

na terenie powiatu kluczborskiego

cena oczekiwana 1,56 zł

świadczenia w zakresie okulistyki wraz z zakresami skojarzonymi:

 • świadczenia zabiegowe w okulistyce -zakres skojarzony z 02.1600.001.02, świadczenia w zakresie okulistyki – ze wskazań nagłych,
 • świadczenia w zakresie okulistyki-diagnostyka onkologiczna

na trenie powiatu m. Opole

cena oczekiwana 1,56 zł

świadczenia w zakresie medycyny sportowej

 • na terenie województwa opolskiego

  cena oczekiwana 1,62 zł

świadczenia w zakresie pediatrii

 • na terenie: powiatów: głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego

  cena oczekiwana 1,54 zł


Harmonogram postępowania w trybie konkursu ofert:

 • Ogłoszenie postępowania:  21 lutego 2023 r.
 • Składanie ofert: do 9 marca 2023 r. godz. 16:00
 • Otwarcie ofert: 13 marca 2023 r. godz. 9:00
 • Rozstrzygnięcie postępowania: 21 kwietnia 2023 r. godz. 16:00
 • Okres obowiązywania umowy: 01.05.2023 – 30.06.2024

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(w informatorze proszę wybrać datę: 2023 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna).

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. 77 54 95 393