Odwołanie postępowania konkursowego w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, nr: 08-23-000147/REH/05/1/05.4306.302.02/01 – LECZENIE

02.03.2023

Działając na podstawie § 3 ust 2 pkt 11  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r.  w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1858), a także w związku z zapisem zawartym w Ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert, kod postepowania: 08-23-000147/REH/05/1/05.4306.302.02/01, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ odwołuje ww. postępowanie.