Ogłoszenie nr 16/2017 – Informacja dot. zakończenia naboru

07.04.2017

Informacja dot. zakończenia naboru

na stanowisko: głównego specjalisty, specjalisty, starszego inspektora kontroli, inspektora kontroli w Wydziale Kontroli, Sekcji ds. Realizacji Kontroli – 1 osoba

– ogłoszenie nr 16/2017

 

Procedura naboru nr 16/2017 na stanowisko: głównego specjalisty, specjalisty, starszego inspektora kontroli, inspektora kontroli w Wydziale Kontroli, Sekcji ds. Realizacji Kontroli – 1 osoba

została zakończona bez wyłonienia kandydata.

 

Opole, 2017-04-07

Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń