Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

10.11.2012
Zamówienia publiczne – 2012

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 1

Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – zmodyfikowana

Pliki do pobrania