Informacje dla aptek/punktów aptecznych

09.02.2012
Komunikat dla aptek/punktów aptecznych dotyczący
korekt do zamkniętego okresu rozliczeniowego.

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z art. 45 ust.11 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych „złożenie przez aptekę korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego jest możliwe jedynie po pozytywnym rozpatrzeniu umotywowanego wniosku apteki przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu”.
 

Wydział Gospodarki Lekami