Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 08-19-000161/SPO/14/1/14.5160.026.04/01

22.11.2019

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu uprzejmie informuje, że w dniu 22 listopada 2019 r. zostało rozstrzygnięte niżej wymienione postępowanie w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, ogłoszone celem zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.12.2019 r. do 30.06.2023 r.:

Kod postępowania:

08-19-000161/SPO/14/1/14.5160.026.04/01

Przypominamy, że w Publicznym Portalu o postępowaniach dostępnym na stronie internetowej OOW NFZ w zakładce Kontraktowanie 2019 zawarte są wyniki przedmiotowych rozstrzygnięć.