Ogłoszenieo naborze pracowaników nr 21/2017 -zakończenie

04.05.2017

Informacja dot. zakończenia naboru

na stanowisko: Głównego Specjalisty w Wydziale Kontroli w Sekcji ds. Realizacji Kontroli
– 1 osoba – ogłoszenie nr 21/2017

Procedura naboru nr 21/2017 na stanowisko: Głównego Specjalisty w Wydziale Kontroli w Sekcji ds. Realizacji Kontroli – 1 osoba została zakończona bez wyłonienia kandydata.

 

Opole, 2017-05-04

Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń