Ogłoszenie o naborze pracowników nr 24/2017 – unieważnienie

04.05.2017

Informacja dotycząca unieważnienia naboru  

na stanowisko STARSZEGO REFERENTA

w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej- 1 osoba w ogłoszeniu nr 24/2017

 

Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że nabór na stanowisko STARSZEGO RFERENTA w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej został unieważniony.

Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko mogę odebrać je w siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu przy ul. Głogowskiej 37, w Wydziale Kadr

i Szkoleń pok. 604, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane, niszczone są po upływie 6 miesięcy od dnia opublikowania niniejszej informacji.

 

Opole, 2017-05-04

Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń