Odbierz hasło do ZIP w Płońsku

21.05.2014

W ramach akcji „3 kroki do ZIP na Mazowszu” zapraszamy mieszkańców Płońska i okolic zainteresowanych założeniem osobistego konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, na mobilne stanowisko NFZ Mazowsze. 19 grudnia 2013 r. czekamy na ubezpieczonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Sienkiewicza 7 w Płońsku, w godzinach 9.00-15.00.

Założenie osobistego konta w portalu ZIP trwa krótko i jest proste. Wystarczy okazać dowód osobisty!

Portal zip.nfz.gov.pl składa się z czterech głównych części. Serwis informacyjny Twój Portal oraz informator Gdzie się leczyć są ogólnodostępne. Można tu sprawdzić m.in. w których szpitalach i przychodniach można leczyć się bezpłatnie w ramach powszechnego ubezpieczenia, a także jak dojechać do tych placówek i w jakich godzinach są otwarte.

Założenie osobistego konta w ZIP oznacza dodatkowe korzyści, czyli dostęp do informacji zawartych w Rejestrze Usług Medycznych oraz na stronie Prawo do świadczeń zdrowotnych. Warto! Można się dowiedzieć, czy jest się ubezpieczonym (eWUŚ), na jakim etapie realizacji jest złożone w NFZ skierowanie do sanatorium, ile Fundusz płaci za nasze leczenie, gdzie złożyliśmy deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej pierwszego kontaktu, a także kiedy otrzymaliśmy refundowane przedmioty ortopedyczne.

Warszawa, 16 grudnia 2013 roku