Informacje dla świadczeniodawców

19.01.2012
Komunikat dotyczący zasad numerowania recept lekarskich
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Kielcach przypomina, że to Oddział Wojewódzki NFZ przydzielał i przydziela unikalne numery recept (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich Dz. U. 2007 nr 97 poz. 646, Dz. U. 2011 nr 294 poz. 1739).

Oznacza to, iż osoby uprawnione oraz świadczeniodawcy, którzy pobrali z systemu informatycznego Św OW NFZ 20 – znakowe unikalne numery identyfikujące recepty nie mogą ich w żaden sposób modyfikować.

W związku z powyższym samodzielne kodowanie przez Świadczeniodawców lub osoby uprawnione oraz następnie przekazywanie zrealizowanych recept ze zmienionym na 22 – znakowy numer jest nieuprawnione, gdyż zgodnie z §9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku, to Oddział Wojewódzki NFZ przydziela numery identyfikujące recepty.

Wydział Gospodarki Lekami