Dostawa dodatkowych elementów do istniejącej infrastruktury teleinformatycznej wraz z instalacją, konfiguracją i…

20.07.2012
Zamówienia publiczne – 2012

Dostawa dodatkowych elementów do istniejącej infrastruktury teleinformatycznej
wraz z instalacją, konfiguracją i implementacją środowiska
na potrzeby Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Pliki do pobrania