Komunikat dla uprawnionych lekarzy do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

21.05.2014

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie informuje, że ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 17.12.2013 r. poz. 1565).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. (LINK do rozporządzenia)

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią powołanego rozporządzenia, ponieważ zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne po 1 stycznia 2014 r. wymagać będzie określenia zaopatrzenia według nowej pełnej nazwy wyrobu medycznego ze wskazaniem grupy (litera) i liczby.

Warszawa, 19 grudnia 2013 roku