Informacje dla aptek/punktów aptecznych

13.01.2012
Komunikat dla aptek / punktów aptecznych
W związku ze zbliżającym się terminem przekazywania oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu informacji zawierających dane o obrocie lekami Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Centrali NFZ w dniu 10.01.2012 roku pojawił się „Komunikat w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.”

Ponadto Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi o zapoznanie się z prezentacją dotyczącą procesu rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 roku.

Wydział Gospodarki Lekami