ZPO – Komunikat dotyczący konta bankowego

21.05.2014

W związku z rozpoczęciem po stronie Mazowieckiego OW NFZ prac związanych z przygotowaniem do automatycznego tworzenia szablonów umów na rok 2014, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się do Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, o złożenie wniosku w sprawie rachunku bankowego w formie papierowej i elektronicznej, jest to warunek niezbędny do przygotowania umowy na rok 2014.

Utworzenie wniosku w SZOI następuje poprzez wybranie w menu Umowy – konta bankowe – wnioski, następnie rodzaju wniosku – w ramach przyszłej umowy, roku – 2014, typu umowy 12/2.

Następnie należy uzupełnić informacje o właścicielu konta bankowego – wydruk wniosku powinien zawierać kod kreskowy i być podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia do reprezentowania świadczeniodawcy.

UWAGA: Wniosek o konto bankowe należy dostarczyć lub przesłać na adres :

Mazowiecki OW NFZ, Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Kancelaria MOW NFZ w terminie: do dnia 28 grudnia 2013 roku, do godziny 16.00

Prosimy o stosowanie na kopercie oznaczenia: ZPO

Warszawa, 20 grudnia 2013 roku