Informacje dla aptek/punktów aptecznych

09.01.2012
Komunikat dla aptek i punktów aptecznych
W nawiązaniu do pisma Centrali NFZ Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą do wszystkich aptek z województwa świętokrzyskiego o dostarczenie do Oddziału kopii recept, które skutkowały zwiększeniem opłaty pacjenta za refundowane leki znajdujące się na ww. receptach.

Wydział Gospodarki Lekami