Komunikat

07.01.2015

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 29.04.2014r. zostały ogłoszone postępowania w rodzaju:
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie: świadczenia w zakresie alergologii  na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Termin składania ofert do dnia 14.05.2014r. godz. 16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r.w zakładce Kontraktowanie 2014