Komunikat

07.01.2015

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
iż w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
Leczenie Szpitalne wartość oczekiwanej ceny jednostki rozliczeniowej w poniższych zakresach wynosi:

kod zakresu

nazwa zakresu

cena oczekiwana

obszar kontraktowania

03.0000.112.02

chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym

52,00

województwo

03.0001.112.02

substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym

1,00

województwo