Komunikat

07.01.2015

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
informuje, iż w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 w rodzaju OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA
 wartość oczekiwanej ceny jednostki rozliczeniowej w poszczególnych zakresach wynosi:

 

Kod zakresu

Nazwa zakresu

Cena
 oczekiwana

Obszar
kontraktowania

15.2181.027.04

ŚWIADCZENIA W  HOSPICJUM  DOMOWYM 
DLA DZIECI

75,00

województwo