Komunikat

07.01.2015

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 11.03.2014r. zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawieranie umów w rodzaju:

  • świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze (umowy od 1 lipca 2014 r. do 31grudnia 2017 r.) ,

    
Termin składania ofert do dnia 26.03.2014r. godz. 16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r.w zakładce Kontraktowanie 2014


Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
informuje, iż w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 w rodzaju ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
 wartość oczekiwanej ceny jednostki rozliczeniowej w poszczególnych zakresach wynosi:

 

Kod zakresu

Nazwa zakresu

Cena
oczekiwana

Obszar kontraktowania

14.2140.026.04

świadczenia   zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

165,00

województwo

14.2141.026.04

świadczenia  zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci  wentylowanych mechanicznie

163,00

województwo

14.2142.026.04

świadczenia  w pielęgniarskiej  opiece długoterminowej domowej

26,00

powiat

14.5160.026.04

świadczenia w  zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym

76,00

powiat, grupa powiatów

14.5161.026.04

świadczenia  w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci  i młodzieży/opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży

92,00

województwo

14.5170.028.04

świadczenia  w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie/opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych  mechanicznie

250,00

województwo

14.5171.027.04

świadczenia w  zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie /opiekuńczo-leczniczym dla dzieci  wentylowanych mechanicznie

181,20

województwo