Komunikat

08.01.2015

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 11.03.2014r. zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawieranie umów w rodzaju:

  • profilaktyczne programy zdrowotne  (umowy od 1 lipca 2014 r. do 31grudnia 2018 r.),   

                 
Termin składania ofert do dnia 26.03.2014r. godz. 16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r.w zakładce Kontraktowanie 2014


Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
informuje, iż w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju
profilaktyczne programy zdrowotne
wartość oczekiwanej ceny jednostki rozliczeniowej
w poszczególnych zakresach wynosi:

 

kod zakresu

nazwa zakresu

cena oczekiwana

obszar kontraktowania

10.0000.156.02

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

12,00

województwo

10.0000.157.02

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

12,00

województwo

10.0010.162.02

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY

8,00

województwo

10.4450.159.02

PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH

11,00

województwo

10.7000.156.02

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP DIAGNOSTYCZNY

8,00

województwo

10.7940.158.02

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

8,80

powiat

10.7940.159.02

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI MOBILNEJ

8,50

województwo