Komunikat

08.01.2015

Działając na podstawie  § 2 ust 1  pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz.U.04.273.2719), a także z zapisami zawartymi w Ogłoszeniu o Konkursie Ofert poprzedzających zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2014r. w rehabilitacja lecznicza, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia odwołuje postepowanie nr 08-14-000322/REH/05/1/05.1310.208.02/01 w rehabilitacja lecznicza, w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna, na terenie powiatu nyskiego