Złożenie odwołania na postepowanie nr 08-18-000059/SPO/14/1/14.2142.026.04/01

08.05.2018

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 7 maja 2018 r. oferent: Podmiot Leczniczy PRO CORDE Artur Krzemiński złożył odwołanie na postępowanie nr: 08-18-000059/SPO/14/1/14.2142.026.04/01

Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy na podstawie tego postępowania do czasu jego rozpatrzenia.