Ogłoszenia o wniesieniu protestu dot. oferenta Brzeskie Centrum Medyczne – Rehabilitacja Lecznicza

09.08.2018

Ogłoszenia o wniesieniu protestu kod postępowania 08-18-000267/REH/05/1/05.1310.209.02/01 dot. oferenta: Brzeskie Centrum Medyczne ul. Mossora 1 49-301 Brzeg