Decyzja nr 1/2020/II/KO nr postępowania 08-20-000031/PDT/17/1/17.9250.031.08/01

02.06.2020

Decyzja wydana w związku z wniesieniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej złożonym przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska 36a, 47-100 Strzelce Opolskie do postępowania nr: 08-20-000031/PDT/17/1/17.9250.031.08/01 w rodzaju: Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny  od 2009 w zakresie: Świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego.