Informacja dla pacjentów w sprawie możliwości realizacji recepty

31.12.2011
Informacja dla pacjentów w sprawie możliwości realizacji recepty

W uzupełnieniu do komunikatu z dnia 30.12.2011 roku o treści:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że wszystkie poprawnie przygotowane i kompletne wnioski złożone do Oddziału w wersji elektronicznej i pisemnej do dnia 31.12.2011 roku są podstawą zawarcia umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę obowiązujących od dnia 01 stycznia 2012 roku, co upoważnia do wydawania leków refundowanych pacjentom od dnia 01 stycznia 2012 roku.

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje listę aptek / punktów aptecznych, które złożyły kompletny WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA WYDAWANIE REFUNDOWANYCH LEKÓW, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH NA RECEPTĘ w wersji papierowej i elektronicznej.

Wydział Gospodarki Lekami