Informacje dla świadczeniodawców

30.12.2011
Informacja dotycząca zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że wszystkie poprawnie przygotowane i kompletne wnioski złożone do Oddziału w wersji elektronicznej i pisemnej do dnia 31.12.2011 roku są podstawą zawarcia umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę obowiązujących od dnia 01 stycznia 2012 roku, co upoważnia do wydawania leków refundowanych pacjentom od dnia 01 stycznia 2012 r.

Wydział Gospodarki Lekami