Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

27.08.2014
Zamówienia publiczne – 2014

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Informacja dla Wykonawców

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po zmianach

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Pliki do pobrania