Komunikat dla świadczeniodawców

20.05.2014

W związku z obowiązkiem zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa mazowieckiego na 2014 r. i lata następne, Mazowiecki OW NFZ wyznacza termin na:

  1. uzgodnienie propozycji planu rzeczowo-finansowego do umów wieloletnich w poszczególnych rodzajach świadczeń i ich dostarczenie do dnia 30 listopada 2013 r., zgodnie z § 32 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
  2. uzgodnienie i podpisanie aneksów przedłużających na 2014 r. okres obowiązywania umów wygasających oraz uzgodnionych propozycji planu rzeczowo-finansowego – do dnia 10 grudnia 2013 r.

Warszawa, 26 listopada 2013 roku