Komunikat

07.01.2015
 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
iż w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
Leczenie stomatologiczne wartość oczekiwanej ceny jednostki rozliczeniowej w poniższych zakresach wynosi:

kod zakresu

nazwa zakresu

cena oczekiwana (zł)

obszar kontraktowania

07.1850.118.03

ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ (RYCZAŁT 12 GODZIN)

350,00

Województwo Opolskie

07.0000.218.02

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

1,08

Gmina Lasowice Wielkie, Turawa, Kamiennik

07.0000.221.02

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO  UKOŃCZENIA 18 R. Ż.

1,10

Gmina Lasowice Wielkie, Turawa, Kamiennik

 

  Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 16.05.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:

Leczenie Stomatologiczne w zakresie: świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu głubczyckiego.


Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
iż w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne wartość oczekiwanej ceny jednostki rozliczeniowej w poniższym zakresie wynosi:

Kod zakresu

Nazwa zakresu

Cena oczekiwana

Obszar kontraktowania

07.0000.213.02

ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

1,20

powiat