Zasady postępowania w pracy z systemem elektronicznej weryfikacji

09.04.2015

Jeżeli na ekranie komputera pojawi się komunikat: PESEL nieprawidłowy lub nieprawidłowe dane.
– wprowadź ponownie PESEL
Jeżeli imię i nazwisko, które pojawią się na ekranie będą inne niż w dokumencie tożsamości pacjenta:

• Sprawdź, czy wprowadziłeś/łaś prawidłowy PESEL

– W przypadku pomyłki – wprowadź do systemu prawidłowy nr PESEL

– Gdy wprowadzony PESEL jest prawidłowy, a w systemie informatycznym NFZ są inne dane osobowe, poinformuj pacjenta jedynie o tym fakcie (nie podając uwidocznionych danych) i poproś, aby pacjent zgłosił się do właściwego oddziału Funduszu w celu wyjaśnienia rozbieżności.

W przypadku ww. rozbieżności jednocześnie:

  • Poproś pacjenta o dokument potwierdzający prawo do świadczeń lub o złożenie oświadczenia
  • W przypadku, gdy pacjent pokaże dokument potwierdzający prawo do świadczeń lub złoży oświadczenie, świadczeniodawca powinien udzielić mu świadczeń opieki zdrowotnej
    i sprawozdać je z danymi osobowymi, którymi pacjent się wylegitymował.

PAMIĘTAJ O ZACHOWANIU ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Nie rób kopii dokumentu tożsamości!

Jeżeli w pobliżu przebywają inne osoby, zagwarantuj pacjentowi, który udostępnia Ci swój PESEL to, że nie zostanie on usłyszany przez te osoby.
Można poprosić pacjenta o zapisanie nr PESEL na kartce.

Nie przekazuj uzyskanych danych z systemu pacjentowi!

W żadnym przypadku nie informuj pacjenta o tym jakie imię i nazwisko pojawiło się w systemie!