Informacje dla świadczeniodawców

22.12.2011
Uzupełnienie do komunikatu dla aptek/punktów aptecznych
z dnia 20 grudnia 2011 roku
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż punkt przyjmowania wniosków z aptek/punktów aptecznych o zawarcie umowy z ŚWOWNFZ mieści się w budynku przy ulicy Wesołej 47/49 na 3 piętrze (nad bankiem PKO BP)

Przedmiotowe wnioski przyjmowane są w godzinach od 8:00 do 18:00.

Numer telefonu kontaktowego: 663 431 140.

Wydział Gospodarki Lekami