Informacje dla świadczeniodawców

22.12.2011
Komunikat dla aptek/punktów aptecznych

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ w załączeniu do poniższego komunikatu zamieszcza wzory pełnomocnictw, które winny być dołączone do wniosku dotyczącego zawarcia umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.
 

Wydział Gospodarki Lekami