Kontraktowanie 2014

21.05.2014

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 20.01.2014 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy zdrowotne (lekowe) w zakresach:

  1. Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie
  2. Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
  3. Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego
  4. Indukcja remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG)

Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu, które znajduje się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Tel. 22 582 81 17

Warszawa, 20 stycznia 2014 roku