Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w I kwartale 2014 r.

21.05.2014

Zmienia się wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. W styczniu, lutym i marcu 2014 r. wyniesie ona 360,54 zł. Zmianie uległa także wysokość opłaty dodatkowej uiszczanej w przypadku osób chcących się ubezpieczyć dobrowolnie, które nie były ubezpieczone dłużej, niż 3 miesiące.

Opłata dodatkowa w styczniu, lutym i marcu 2014 r. wynosi:

  • przerwa w ubezpieczeniu od 3 miesięcy do 1 roku – 801,19 zł
  • przerwa w ubezpieczeniu od 1 roku do 2 lat – 2 002,99 zł
  • przerwa w ubezpieczeniu powyżej 2 lat do 5 lat – 4 005,97 zł
  • przerwa w ubezpieczeniu powyżej 5 lat do 10 lat – 6 008, 96 zł
  • przerwa w ubezpieczeniu powyżej 10 lat – 8 011,94 zł

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie w pełnej wysokości za miesiąc kalendarzowy, w którym podlegało się ubezpieczeniu, także za niepełny miesiąc, należy opłacić do 15 dnia następnego miesiąca.

Wysokość składki obliczono na podstawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r., które wyniosło
4 005,97 zł.

Więcej informacji nt. dobrowolnego ubezpieczenia znajdziesz TUTAJ.

Warszawa, 21 stycznia 2014 roku