Komunikat

21.05.2014

Treść archiwalna

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że dysponuje wolnymi miejscami na leczenie uzdrowiskowe w styczniu 2014 r.

Osoby, które otrzymały pismo dotyczące sposobu rozpatrzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe i oczekują na potwierdzenie leczenia uzdrowiskowego mogą starać się o skierowanie w styczniu 2014 r. i w ten sposób skrócić okres oczekiwania na realizacją leczenia uzdrowiskowego. Świadczeniobiorca ubiegający się o wyjazd z tzw. „zwrotów” w styczniu 2014 r. powinien być przygotowany na wyjazd do sanatorium w terminie krótszym niż 14 dni do rozpoczęcia terminu leczenia.

Informację na temat wolnych miejsc na styczeń 2014 r. można uzyskać telefonicznie pod następującymi numerami telefonów: (22) 279-78-35, 279-78-37, 279-78-38, 279-78-40, 279-78-48, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 14 – tej do 16 – tej.

Uwaga: Potwierdzenie leczenia uzdrowiskowego przez NFZ, w przypadku osób zakwalifikowanych na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych lub rehabilitację uzdrowiskową dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym, możliwe jest po upływie 18 miesięcy od daty ostatniego zrealizowanego pobytu na leczeniu uzdrowiskowym, które odbyło się na podstawie potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Warszawa, 21 stycznia 2014 roku