Dostawa dodatkowych elementów do istniejącej infrastruktury teleinformatycznej wraz z instalacją, konfiguracją i…

01.08.2014
Zamówienia publiczne – 2014

Dostawa dodatkowych elementów do istniejącej infrastruktury teleinformatycznej wraz z instalacją, konfiguracją i implementacją środowiska na potrzeby Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odpowiedzi do zapytań

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Pliki do pobrania