Rozstrzygnięcie postępowań konkursowych w rodzaju Lecznictwo Uzdrowiskowe

20.05.2014

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu w dniu 26 listopada 2013r. zakończył postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Lecznictwo Uzdrowiskowe.

Ogólnopolski publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Tel. 22 480 43 63; 480 43 64; 480 45 86

Warszawa, 26 listopada 2013 roku