Komunikat

07.01.2015

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 29.04.2014r. zostało ogłoszone postępowania w rodzaju:

  • Leczenie Stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne na terenie gminy Dobrodzień.


Termin składania ofert do dnia 14.05.2014r. godz. 16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r.w zakładce Kontraktowanie 2014


Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
iż w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne wartość oczekiwanej ceny jednostki rozliczeniowej w poniższym zakresie wynosi:

Kod zakresu

Nazwa zakresu

Cena oczekiwana

Obszar kontraktowania

07.0000.218.02

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

1,08

gmina