Komunikat

08.01.2015

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 14.04.2014r. zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawieranie umów w rodzaju:

  • Rehabilitacja lecznicza – rehabilitacja  pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych(umowy od 1 lipca 2014 r. do 31grudnia 2016 r.), 
  • Rehabilitacja lecznicza – rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych (umowy od 1 lipca 2014 r. do 31grudnia 2016 r.), 

Termin składania ofert do dnia 30.04.2014r. godz. 16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r. w zakładce Kontraktowanie 2014


Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
iż w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza wartość oczekiwanej ceny jednostki rozliczeniowej w poniższych zakresach wynosi:

kod zakresu świadczeń (kontraktowany) nazwa zakresu świadczeń kontraktowany Obszar planowania/kontraktowania ( województwo, powiat, dzielnica, grupa powiatów, grupa gmin, grupa dzielnic, inne) oczekiwana cena jednostki rozliczeniowej w zł
05.4300.309.02 Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych województwo 1,25
05.4308.300.02 Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych województwo 1,15