Konkurs w rodzaju RATOWNICTWO MEDYCZNE w województwie opolskim rozstrzygnięty

27.03.2019

Opolski OW NFZ w dniu 27 marca 2019 r. rozstrzygnął postępowanie w trybie Konkursu Ofert  w sprawie zawarcia umowy  w rodzaju ratownictwo medyczne na terenie województwa opolskiego.

Od 1 kwietnia 2019 r.   –  44  Zespoły Ratownictwa Medycznego będą zabezpieczać Opolszczyznę – w jednym rejonie operacyjny, tożsamym z obszarem działania dyspozytorni –   obejmującym całe województwo.

Nowa umowa będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym o kontrakt z NFZ mogły ubiegać się tylko samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, podmioty z 51%-owym udziałem Skarbu Państwa lub  jednostek samorządowych.

O zawarcie umowy na świadczenia w rodzaju ratownictwa medycznego w województwie opolskim  ubiegało się wspólnie 10 dysponentów zespołów ratownictwa medycznego.

Ofertę w imieniu konsorcjum złożył ich reprezentant – Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu, które posiadał stosowne upoważnienie pozostałych współrealizatorów.

Współrealizatorami umowy są:

  1. Brzeskie Centrum Medyczne
  2. Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. Szpital Powiatowy w Kluczborku
  3. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie- Koźlu
  4. Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
  5. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
  6. Szpital Powiatowy w Głubczycach
  7. Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
  8. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
  9. Prudnickie Centrum Medyczne S.A.

Zespoły Ratownictwa Medycznego będą stacjonowały w miejscach zgodnie z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Województwie Opolskim.

Pacjenci z woj. opolskiego będą pod opieką 44 Zespołów Ratownictwa Medycznego, z czego 29 zespołów typu podstawowego – „P”, 2 czasowe typu „P” oraz 13 typu  specjalistycznego – „S”. 

Wartość rozstrzygniętego konkursu od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. wynosi:  40 587 250,00 zł.