Komunikat dla świadczeniodawców

21.05.2014

 

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 27 stycznia 2014 roku Oddział Funduszu przekazał świadczeniodawcom w portalu internetowym system zarządzania obiegiem informacji SZOI (numer komunikatu 606967, 606998) protokoły rozliczające świadczenia ponadlimitowe wykonane w 2013 roku. Oddział Funduszu prosi świadczeniodawców, którzy otrzymali komunikat numer 606967 lub 606998 o dostarczenie do Oddziału Funduszu podpisanych protokołów w terminie do dnia 30 stycznia 2014 roku.

Jednocześnie Oddział Funduszu uprzejmie przypomina, że szczegółowe informacje w sprawie rozliczenia świadczeń ponadlimitowych przekazane zostały wszystkim świadczeniodawcom w dniu 8 stycznia 2014 roku w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Oddziału pod adresem LINK. Świadczeniodawcy którzy zainteresowani są rozliczeniem świadczeń ponadlimitowych na zasadach wskazanych w komunikacie z dnia 8 stycznia 2014 roku proszeni są o składanie wniosku o renegocjacje umowy za 2013 rok według załączonego wzoru Pokaż. Wniosek proszę przesłać na numer fax. (22) 582-83-27 oraz wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
00-613 Warszawa,
ul. Chałubińskiego 8

Ponadto Oddział Funduszu prosi świadczeniodawców, którzy mają błędy w sprawozdawczości świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych w 2013 roku o podjęcie działań mających na celu ich wyeliminowanie. Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej objętych błędami udostępniony jest w portalu internetowym system zarządzania obiegiem informacji (SZOI) w zakładce wykaz produktów z problemami (menu: Umowy -> Lista umów -> przy konkretnej umowie w operacjach: bieżące rozliczenie -> wykaz pozycji z problemami). Uwaga dotyczy tylko tych świadczeń opieki zdrowotnej, które w portalu SZOI oznaczone są problemami o wadze „błąd”.

Kontakt:

  1. w sprawie protokołów rozliczających świadczenia ponadlimitowe wykonane w 2013 roku
    – tel. (022) 582-83-24, 582-83-25,
  2. w sprawie rozliczenia umów – tel.: (22) 582 81 26 lub (22) 279 76 22,
    mail: smu@nfz-warszawa.pl

Jacek Roleder
Pełniący obowiązki Dyrektora Mazowieckiego OW NFZ

Warszawa, 27 stycznia 2014 roku