Unieważnienie legitymacji służbowej

21.05.2014

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia niniejszym UNIEWAŻNIA legitymację służbową o numerze MOW-WGL-86-2011, wydaną na czas nieokreślony na nazwisko: Małgorzata Prystupa, Główny Specjalista Działu Kontroli Aptek, Recept i Ordynacji Lekarskiej w Wydziale Gospodarki Lekami Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Powyższa legitymacja została skradziona w dniu 28 stycznia 2014 roku.

Znalazcę uprzejmie prosimy o zwrot do kancelarii Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia bądź dowolnego okienka w hali obsługi Świadczeniobiorców – w siedzibie Oddziału w Warszawie, przy u. Chałubińskiego 8.

Warszawa, 31 stycznia 2014 roku