Komunikat dla świadczeniodawców

21.05.2014

 

W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego na stronie internetowej Oddziału Funduszu w dniu 9 stycznia 2014 r. Pokaż Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 4 lutego 2014 roku Oddział Funduszu przekazał świadczeniodawcom w portalu internetowym system zarządzania obiegiem informacji (SZOI) informacje o aktualizacji zasad rozliczenia świadczeń ponadlimitowych wykonanych w 2013 roku. Informacja przekazana została w komunikacie numer 609622.

Jednocześnie Oddział Funduszu prosi świadczeniodawców, którzy otrzymali protokoły rozliczające świadczenia ponadlimitowe wykonane w 2013 roku o niezwłoczne przesyłanie podpisanych protokołów na numer faksu (22) 582-83-27 oraz pocztą tradycyjną na adres:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

00-613 Warszawa,

ul. Chałubińskiego 8

Ponadto Oddział Funduszu prosi świadczeniodawców, którzy mają błędy w sprawozdawczości świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych w 2013 roku o podjęcie działań mających na celu ich wyeliminowanie. Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej objętych błędami udostępniony jest w portalu internetowym system zarządzania obiegiem informacji (SZOI) w zakładce wykaz produktów z problemami (menu: Umowy -> Lista umów -> przy konkretnej umowie w operacjach: bieżące rozliczenie -> wykaz pozycji z problemami). Uwaga dotyczy tylko tych świadczeń opieki zdrowotnej, które w portalu SZOI oznaczone są problemami o wadze „błąd”.

Kontakt:

  1. w sprawie protokołów rozliczających świadczenia ponadlimitowe wykonane w 2013 roku
    – tel. (022) 582-83-24, 582-83-25,
  2. w sprawie rozliczenia umów – tel.: (22) 582 81 26 lub (22) 279 76 22,
    mail: smu@nfz-warszawa.pl

Sławomir Adam Tarka
Zastępca Dyrektora ds. Świadczeniobiorców i Służb Mundurowych Mazowieckiego OW NFZ

Warszawa, 04 lutego 2014 roku