Komunikat dla świadczeniodawców

21.05.2014

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 4 lutego 2014 roku Oddział Funduszu przekazał świadczeniodawcom w portalu internetowym system zarządzania obiegiem informacji SZOI (numer komunikatu: 609635, 609645, 609917 i 610076) protokoły rozliczające świadczenia ponadlimitowe wykonane w 2013 roku. Oddział Funduszu prosi świadczeniodawców, którzy otrzymali komunikat numer 609635, 609645, 609917 lub 610076 o dostarczenie do Oddziału Funduszu podpisanych protokołów w terminie do dnia 5 lutego 2014 roku.

Jednocześnie Oddział Funduszu uprzejmie przypomina, że szczegółowe informacje w sprawie rozliczenia świadczeń ponadlimitowych przekazane zostały wszystkim świadczeniodawcom w dniu 8 stycznia 2014 roku w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Oddziału pod adresem LINK.

Ponadto Oddział Funduszu prosi świadczeniodawców, którzy mają błędy w sprawozdawczości świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych w 2013 roku o podjęcie działań mających na celu ich wyeliminowanie. Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej objętych błędami udostępniony jest w portalu internetowym system zarządzania obiegiem informacji (SZOI) w zakładce wykaz produktów z problemami (menu: Umowy -> Lista umów -> przy konkretnej umowie w operacjach: bieżące rozliczenie -> wykaz pozycji z problemami). Uwaga dotyczy tylko tych świadczeń opieki zdrowotnej, które w portalu SZOI oznaczone są problemami o wadze „błąd”.

Kontakt:

    w sprawie protokołów rozliczających świadczenia ponadlimitowe wykonane w 2013 roku
    – tel. (022) 582-83-24, 582-83-25,
    w sprawie rozliczenia umów – tel.: (22) 582 81 26 lub (22) 279 76 22,
    mail: smu@nfz-warszawa.pl

Sławomir Adam Tarka
Zastępca Dyrektora ds. Świadczeniobiorców i Służb Mundurowych Mazowieckiego OW NFZ


Warszawa, 05 lutego 2014 roku